Thông tin tài liệu


Title: Hệ tư vấn cộng tác trong mạng xã hội dựa vào độ tương quan
Authors: TS. Nguyễn Duy Phương
Văn, Thị Thu Trang
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn gồm 3 chương chính với các nội dung sau: Chương 1 – Phương pháp tiếp cận kinh điển của hệ tư vấn. Chương 2 – Phương pháp tư vấn xã hội dựa vào bộ nhớ. Chương 3 – Thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2955
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Trangvtt_TOMTAT_LV.pdf
      Restricted Access
    • Size : 658,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)