Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng công nghệ Semantic Web để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin bài thuốc YHCT
Authors: PGS.TS Lê Hữu Lập
Nguyễn, Khắc Mạnh
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn được trình bày trong 3 chương chính: Chương I: semantic web; Chương II: lựa chọn giải pháp xây dựng hệ thống tra; cứu thông tin bài thuốc YHCT; Chương III: thiết kế, cài đặt và thử nghiệm ứng dụng
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2953
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tomtat.pdf
      Restricted Access
    • Size : 515,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)