Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng công nghệ ̣tác tử nâng cao hiêụ năng của giao thức AODV trong mạng MANET
Authors: PGS.TS Đặng Văn Chuyết
Đào, Mạnh Linh
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về mạng MANET. Chương 2: Công nghệ tác tử và giải pháp nâng cao hiệu năng trong mạng MANET. Chương 3: Mô phỏng và đánh giá
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2929
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luanvan - Tomtat.pdf
      Restricted Access
    • Size : 843,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)