Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện chuyển động từ Camera quan sát
Authors: PGS. TS Ngô Quốc Tạo
Nguyễn, Văn Quế
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về Video và phát hiện chuyển động Chương 2: Giải thuật phát hiện chuyển động Chương 3: Chương trình thử nghiệm phát hiện chuyển động và ứng dụng
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2928
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOM TAT LUAN VAN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 625,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)