Thông tin tài liệu


Title: Quản lý chi phí vận hành khai thác trạm BTS tại Viettel Bắc Ninh
Authors: TS. Võ Thanh Lâm
Nguyễn, Đình Học
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn được cấu thành 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về chi phí và quản lý chi phí trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản lý chi phí vận hành, khai thác trạm BTS tại Viettel Bắc Ninh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi phí vận hành, khai thác trạm BTS tại Viettel Bắc Ninh
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2912
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt 4.3.pdf
      Restricted Access
    • Size : 564,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)