Thông tin tài liệu


Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12
Authors: GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn
Vũ, Thị Hằng
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Nội dung luận văn có kết cấu 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2906
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tom tat vu thi hang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 529,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)