Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Chế tạo máy Biến áp Điện lực Hà Nội
Authors: T.S Đặng Thị Việt Đức
Lữ, Thu Nga
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Nội dung luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức, quản lý, sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Chế tạo máy Biến áp Điện lực Hà Nội. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Chế tạo máy Biến áp Điện lực Hà Nội
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2884
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tom tat.pdf
      Restricted Access
    • Size : 948,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)