Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ mật DTRU
Authors: GS. NguyễnBình
Nguyễn, Ngọc Huy
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: chương 1: tổng quan chung về hệ mật NTRU chương 2: cấu trúc hệ mật DTRU chương 3: phân tích, đánh giá hệ mật DTRU
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2858
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2015.08.04.Tom tat LVThS_HUY.pdf
      Restricted Access
    • Size : 626,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)