Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng trải nghiệm (qoe)trong mạng iptv
Authors: Vũ Hữu Tiến
Hoàng, Quang Khải
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Cấu trúc của luận văn gồm 3 chương: Chương1 Tổng quan về dịch vụ IPTV và các chuẩn nén video được sử dụng trong IPTV Chương 2 Chất lượng trải nghiệm (QoE) trong mạng IPTV Chương 3 Phương pháp đánh giá QoE dựa trên QoS
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2821
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tóm t_t lu_n v_n (Repaired) (Repaired).pdf
      Restricted Access
    • Size : 581,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)