Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng Datamining cho bài toán dự đoán khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông
Authors: TS. Nguyễn Đức Dũng
Dương, Văn Hùng
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn gồm các chương sau: Chương 1: Tổng quan về phân tích và khai phá tri thức từ dữ liệu viễn thông. Chương 2: Kỹ thuật phân lớp dữ liệu Chương 3: Ứng dụng bài toán dự đoán khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2801
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TomTat-LuanVan-DuongVanHung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 831,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)