Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp phát triển dịch vụ Chuyển tiền quốc tế của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Authors: TS.Nguyễn Xuân Vinh
Lê, Thanh Thủy
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cáu 3 chương: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ bưu chính Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế của VNpost Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ chuyển tiền quốc tế của VNPost
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2787
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • thesis_tom tat.pdf
      Restricted Access
    • Size : 352,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)