Thông tin tài liệu


Title: Quy hoạch mạng 4G LTE cho tỉnh ATTAPEU
Authors: PGS.TS. Đặng Thế Ngọc
Ammaline Khasaoth
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Nội dung luận văn bao gồm: Chương 1: Tổng quan về mạng hệ thống thông tin di động Chương này trình bày sự phát triển, những nét đặc trưng và ưu nhược điểm của các mạng thông tin di động thế hệ 1, 2, 3 và 4G, Đồng thời sẽ giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin di động thế hệ 4G LTE, nêu được tính năng nổi bật và các mục tiêu hướng đến trong tương lai Chương 2: Kiến trúc mạng 4G LTE và các vấn đề liên quan Chương này trình bày về kiến trúc mạng 4G LTE và cấu hình kiến trúc hệ thống cơ sở bao gồm các phần tử mạng và các giao diện chuẩn trong kiến trúc tổng quan mạng LTE. Ngoài ra còn tìm hiểu về các kỹ thuật truy nhập sử dụng trong LTE. Cho biết LTE đã phối hợp nhiều kỹ thuật, trong đó, nó sử dụng kỹ thuật OFDMA ở đường xuống và sử dụng kỹ thuật SC-FDMA cho đường lên. Chương 3: Quy hoạch mạng 4G LTE cho tỉnh ATTAPUE Trong chương này em sẽ trình bày về mạng viễn thông Lào, tình hình phát triển và các dịch vụ của các nhà cung cấp mạng viễn thông, nội dung triển khai thử nghiệm kỹ thuật 4G LTE mấy năm vừa qua. Khái quát về tỉnh ATTAPEU bao gồm về vì trí địa lý, về xã hội, về hệ thống giao thông, về kinh tế, thu thập dữ liệu ( diện tích, dân số, số thuê bao…) của tỉnh. Nội dung của chương cũng sẽ trình bày khái quát về quá trình quy hoạch mạng 4G LTE và tính toán quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến(cụ thể là tính được số eNodeB) cho tỉnh ATTAPEU.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2740
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tomtat.pdf
      Restricted Access
    • Size : 624,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)