Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ WiFi theo chuẩn IEEE 802.11ad
Authors: TS.Trương Trung Kiên
Souphida Sakhone
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn gồm các nội dung được tổ chức như sau: Chương 1-Tổng quan về WiFi dựa theo chuẩn IEEE 802.11ad Chương này giới thiệu tổng quan về mạng truy nhập vô tuyến WiFi theo bộ tiêu chuẩn IEEE 802.11. Chương 2 Dải tần hoạt động và đặc điểm kênh truyền dẫn vô tuyến. Chương này tập trung nghiên cứu và phân tích những điểm tồn tại của tiêu chuẩn mạng truy nhập vô tuyến ở dải tần nhỏ hơn 6GHz để làm rõ động lực thúc đẩy cho sự phát triển của mạng truy nhập vô tuyến WiFi hoạt động ở dải tần 60GHz theo tiêu chuẩn IEEE 802.11ad. Tiếp đó, dải tần số hoạt động cho tiêu chuẩn IEEE 802.11ad và các đặc điểm của kênh truyền dẫn sóng vô tuyến ở dải tần này được trình bày để làm rõ một số thách thức kỹ thuật về truyền dẫn sóng vô tuyến cần phải giải quyết. Chương 3 Một số kỹ thuật truyền dẫn ở lớp vật lý Chương này giới thiệu chung về đặc điểm kỹ thuật truyền dẫn ở lớp vật lý của mạng WiFi dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.11ad
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2739
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luan van Sakhone.pdf
      Restricted Access
    • Size : 864,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)