Thông tin tài liệu


Title: Giao thức MQTT và ứng dụng IOT cho giải pháp ngôi nhà thông minh
Authors: PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban
Lê, Hữu Tuấn Anh
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn được xây dựng với nội dung chính như sau: Chương 1: Tổng quan về IoT và ứng dụng Chương 2: Giao thức MQTT Chương 3: Ứng dụng giao thức MQTT trong IoT cho ngôi nhà thông minh.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2731
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat Luan Van Thac Si Le Huu Tuan Anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 752,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)