Thông tin tài liệu


Title: 4GLTE và phương án triển khai tại tỉnh Hòa Bình
Authors: TS.Bùi Trung Hiếu
Tạ, Ngọc Ninh
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn gồm 3 chương. Chương 1 Tổng quan về công nghệ 4G LTE . Chương2 Kiến trúc hệ thống thông tin 4G LTE. Chương 3 Phương án triển khai 4G LTE tại tỉnh Hòa Bình
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2725
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn 4G LTE final 20_08.pdf
      Restricted Access
    • Size : 985,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)