Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống phân tán
Authors: Nguyễn, Xuân Anh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2631
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

129

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Cac He thong phan tan 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)