Thông tin tài liệu


Title: Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện
Authors: Đỗ, Trung Tuấn chủ biên
Nguyễn, Đình Hoá hiệu chỉnh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2624
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

139

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Hệ CSDL dpt - hiệu chỉnh 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)