Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ VOIP và ứng dụng vào mạng viễn thông Lào
Authors: TS.Nguyễn Chiến Trinh
Viengphouthone Lexzoomphon
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn bao gồm 3 chương, bố cục các chương và các mục đi kèm như sau: Chương I: Tổng quan về chất lượng dịch vụ và mạng VoIP. Chương II: Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong VoIP. Chương III: Nâng cao chất lượng dịch vụ VoIP cho mạng viễn thông Lào.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2605
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tom-tat_Luan-van_viengphouthone_v4.0.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)