Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thông thông tin VSAT và ứng dụng ngành hàng không Lào
Authors: TS. Ngô Đức Thiện
Sengmany Phengsomphan
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn bao gồm 3 chương với cấu trúc như sau: Chương 1: Tổng quan về thôn tin VSAT Chương 2: Hiện trạng hệ thống thông tin trong ngành hàng không Lào Chương 3: Xây dựng mạng thông tin VSAT trong ngành hàng không Lào.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2604
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tăt Luận văn Sengmany.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)