Thông tin tài liệu


Title: SON- Gỉai pháp tối ưu hóa mạng di động 4G LTE
Authors: TS. Nguyễn Chiến Trinh
Nguyễn, Tuấn Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: luận văn được cấu trúc với các chương như sau: Chương 1. LTE và giải pháp tối ưu hóa : Chương này giới thiệu về các khía cạnh chính của LTE, từ các tiêu chuẩn, thiết kế và kiến trúc LTE, từ đó đặt ra yêu cầu về giải pháp tự tối ưu cho mạng LTE. Chương 2. Giaỉ pháp mạng tự tổ chức – SON : Chương này giới thiệu lý thuyết về giải pháp SON, các thành phần, cấu trúc và các mô hình triển khai SON trong thực tế. Chương 3. Ứng SON trên mạng VNPT-NET : Chương này giới thiệu cụ thể về giải pháp SON của nhà mạng Nokia(SON Eden-Net), cách thức vận hành và triển khai thử nghiệm tại VNPT-NET
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2581
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat luan van NAM.pdf
      Restricted Access
    • Size : 453,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)