Thông tin tài liệu


Title: Phần mềm thu nhận và chấm điểm ảnh
Authors: TS. Nguyễn, Quang Hưng
Khuất, Văn Đức
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Hiện nay có rất nhiều các cuộc thi về tranh ảnh nhằm quảng bá hình ảnh, những nét đẹp đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người của các dân tộc, thành phố với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhưng do tác động ghê gớm của đại dịch Covid 19 đang diễn ra rất phức tạp, nhiều cuộc thi không thể diễn ra offline trong đó có cuộc thi triển lãm tranh . Tại tỉnh Sơn La đang tổ chức cuộc thi “Vẻ đẹp của thành phố Sơn La” để chọn ra 200 tác phẩm gửi tới cuộc thi ‘’Triển lãm tranh .’’ Trong bối cảnh của đại dịch Covid 19, việc gửi tranh ảnh của thí sinh về ban tổ chức cũng như việc họp hội đồng ban giám khảo để chấm và tổng hợp điểm rồi xếp thứ hạng tìm ra các tác phẩm tranh đẹp nhất mất rất nhiều thời gian và khó đáp ứng được nếu số lượng tác phẩm gửi đến quá lớn. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phần mềm thu nhận và chấm điểm ảnh.”
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2550
Appears in Collections:Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

88

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Khuat Van Duc - B17DCCN139.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)