Ngành Hệ thống thông tin (44)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44

 • item.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Diễm;  Advisor: PGS.TS. Trần, Đình Quế (2023)

 • Đồ án có cấu trúc như sau: CHƯƠNG 1: MỘT SỐ MÔ HÌNH NLP VÀ CHATBOT: Tìm hiểu và áp dụng một số kỹ thuật, mô hình hay thuật toán cơ bản sử dụng trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xây dựng chatbot. CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN PHÂN LOẠI BÌNH LUẬN: Xây dựng và thử nghiệm mô hình phân loại bình luận sử dụng PhoBERT kết hợp với các kiến trúc khác nhau. CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHATBOT: Xây dựng một chatbot trên nền tảng Rasa tích hợp trên website và áp dụng PhoBERT để phân loại ý định tin nhắn của người dùng.

 • Do an Nguyen Duy Dung D19 HTTT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Duy Dũng;  Advisor: PGS.TS Ngô, Xuân Bách (2023)

 • Nội dung đồ án được bố cục thành 4 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu bài toán Nội dung chương 1 sẽ khái quát các vấn đề, phương pháp cho bài toán tạo ảnh từ mô tả, đưa ra các kiến thức cơ bản và khảo sát về các phương pháp học sâu đã được áp dụng cho bài tán. Đồng thời nêu tổng quan về phạm vi nghiên cứu và đóng góp của đồ án này. Chương 2: Tạo ảnh người từ mô tả tiếng Việt sử dụng mạng khuếch tán ổn định Nội dung chương 2 trình bày về kiến trúc tổng quát và các mô hình học sâu được sử dụng trong đồ án. Đồng thời đồ án còn trình bày cơ sở lý thuyết, kiến trúc của các khối để giải thích. Chương 3: Dữ liệu của bài toán tạo ảnh người Nội dung chương 3 trình bà...

 • Do an Tran Khanh Hung D19 HTTT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Khánh Hưng;  Advisor: PGS. TS. Phạm, Văn Cường (2023)

 • Nội dung chi tiết của đồ án trình bày trong các chương sau, bao gồm:  Chương 1: Tổng quan về các tác vụ cho bài toán ước lượng tư thế người sử dụng tín hiệu radar. Chương 2: Ước lượng tư thế người sử dụng tín hiệu radar bằng học sâu. Chương 3: Thực nghiệm và kết quả

 • Do an Tran Danh Huu D19 HTTT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Danh Hữu;  Advisor: ThS. Nguyễn, Quỳnh Chi (2024)

 • Nội dung của đồ án được chia làm 4 chương như sau: Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI – HỆ THỐNG Nội dung chương I sẽ giới thiệu đề tài và trình bày yêu cầu của hệ thống. Chương 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG. Nội dung chương 2 trình bày việc phân tích hệ thống. Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG. Nội dung chương 3 trình bày việc thiết kế hệ thống. Chương 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG.

 • Do an Nguyen Van Minh D19 HTTT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Minh;  Advisor: PGS.TS. Trần, Đình Quế (2023)

 • Nội dung bao gồm 3 chương:  Chương 1: Tổng quan về hệ tư vấn trong thương mại điện tử Trong chương này, đồ án sẽ tìm hiểu và giới thiệu sự cần thiết của hệ tư vấn trong thương mại điện tử. Đồng thời, cũng sẽ giới thiệu một số kỹ thuật trong hệ tư vấn.  Chương 2: Kết hợp thừa số hóa ma trận và học sâu cho kỹ thuật lọc cộng tác Trong chương này, đồ án sẽ tìm hiểu và nghiên cứu kỹ thuật lọc cộng tác để để tư vấn sản phẩm, cụ thể là kết hợp thừa số hóa ma trận và học sâu chokỹ thuật lọc cộng tác. Ngoài ra, chương 2 cũng sẽ giới thiệu và cài đặt các kỹ thuật lọc cộng tác: lọc công tác dựa trên người dùng, lọc cộng tác dựa trên sản phẩm, Thừa số hóa ma trận để so sánh và đánh g...

 • Do an Bui Hoai Nam D19 HTTT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Bùi, Hoài Nam;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2023)

 • Nội dung của đồ án bao gồm 3 phần chính như sau: Chương 1: Khảo sát và xác định yêu cầu Nội dung chương 1 trình bày về bài toán quản lý mua bán hàng online, cũng như các giải pháp đã được phát triển để giải quyết một số bài toán tương tự. Kế tiếp, chương 1 trình bày về những giải pháp công nghệ mà đồ án sẽ sử dụng để giải quyết bài toán. Cuối cùng, chương 1 trình bày chi tiết những yêu cầu của hệ thống. Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống Nội dung chương 2 trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, với các biểu đồ theo chuẩn UML Chương 3: Cài đặt và thử nghiệm hệ thống Nội dung chương 3 trình bày môi trường triển khai hệ thống, cũng như hình ảnh giao diện ...

 • Do an Tran Trung Nam D19 HTTT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Trung Nam;  Advisor: TS. Nguyễn, Đình Hoá (2023)

 • Nội dung đồ án được trình bày trong ba chương với tóm tắt như sau: Chương 1 trình bày về các khái niệm DevOps, CI/CD, các giai đoạn của DevOps trong quy trình phát triển phần mềm, các nguyên tắc và lợi ích đem lại. Đồng thời cũng giới thiệu phần mở rộng của DevOps là DevSecOps và GitOps. Chương 2 tập trung vào giới thiệu các công cụ được sử dụng để xây dựng hệ thống CI/CD trong đồ án. Chương này sẽ trình bày chi tiết các khái niệm, đặc điểm, công dụng của từng công cụ. Chương 3 trình bày về cấu hình, kiến trúc, cách cài đặt một hệ thống CI/CD và áp dụng CI/CD pipeline cho một dự án cụ thể. Chương này cũng sẽ đưa ra cách kịch bản vận hành hệ thống CI/CD.

 • Do an Nguyen Van Nghia D19 HTTT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Nghĩa;  Advisor: ThS. Đinh, Xuân Trường (2024)

 • Nội dung của đồ án bao gồm những chương sau: Chương 1 trình bày về giới thiệu đề tài, đặt vấn đề cũng như các giải pháp đang tồn tại trong cuộc sống. Bên cạnh đó ở trong chương sẽ nói về những tìm hiểu về bài toán dự đoán giá chứng khoán, những khó khăn đang tồn tại và những phương pháp đã có để giải quyết bài toán này. Trong chương 1 cũng trình bày cơ sở lý thuyết về chứng khoán, bộ nhớ dài ngắn hạn LSTM và các công nghệ được sử dụng trong đề tài Chương 2 sẽ trình bày về việc lấy dữ liệu chứng khoán Việt Nam bằng Vnstock, sử dụng thuật toán học máy LSTM, xây dựng mô hình, huấn luyện mô hình và đánh giá mô hình để cho ra kết quả chính xác nhất Chương 3 trình bày về việc phân...

 • Do an Vu Duy Nguyen D19 HTTT.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Duy Nguyên;  Advisor: TS. Phan, Thị Hà (2023)

 • Đồ án được chia thành 3 chương chính như sau: - Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG - Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - Chương 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

 • Vu Van Thien - B17DCCN576.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Vũ, Văn Thiện;  Advisor: TS. Nguyễn, Tất Thắng (2022)

 • Hiện nay, mặt hàng điện thoại đang là một trong những mặt hàng được mọi người quan tâm đặc biệt. Khi xã hội ngày càng phát triển, mức sống của người dân được nâng cao thu nhập kinh tế ngày càng được cải thiện thì chiếc điện thoại di động không còn trở nên xa lạ với mọi người nữa mà ngược lại nó là một vật dụng không thể thiếu đối với người dân hiện nay. Hầu hết mỗi người đều trang bị cho mình một chiếc điện thoại phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình. Tuy nhiên, với cuộc sống ngày càng bận rộn như hiện nay thì việc muốn mua một chiếc điện thoại mình ưa thích thì người tiêu dùng phải đến tận cửa hàng để chọn lựa vì thế sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức. Từ những lý do trên, đ...

 • item.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Thái;  Advisor: TS. Đỗ, Thị Bích Ngọc (2022)

 • Việc đưa ra một ứng dụng Web hoàn hảo cho những người đang và sẽ sử dụng ứng dụng đã trở thành một thách thức chính trong đảm bảo chất lượng phần mềm. Sự đa dạng và phức tạp của các trình duyệt cũng như hệ điều hành khác nhau là một thách thức mà các nhà phát triển phải đối mặt và giải quyết. Điều này dẫn tới việc kiểm thử ứng dụng Web trở nên thiết yếu đối với các dự án phần mềm. Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn đề tài: “Kiểm thử tự động chức năng và hiệu năng cho hệ thống Website Velocity.”

 • Tran Ngoc Huy - B17DCCN324.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Trần Ngọc Huy;  Advisor: TS. Nguyễn Tất Thắng (2022)

 • Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như sự phát triển của thương mại điện tử đã giúp mọi người không cần mất thời gian ra ngoài mua vật phẩm thiết yếu. Bên cạnh đó, dịch COVID 19 ngày càng chuyển biến phức tạp, nhu cầu về lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng thì chưa bao giờ là giảm, tuy nhiên việc mua trực tiếp tại cửa hàng có thể gây ra nhiều những nguy cơ lây nhiễm cũng như mất khá nhiều thời gian và công sức của người tiêu dùng. Vì vậy “Xây dựng website thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu” được thực. Việc thiết kế và xây dựng một website kinh doanh thực phẩm và hàng tiêu dùng không chỉ thực hiện nhiệm vụ kinh doanh cho chủ doanh nghiệp mà còn giúp còn giúp việ...

 • Nguyễn Viết Thành Đạt - B17DCCN117.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Thành Đạt;  Advisor: PGS. TS. Phạm, Văn Cường (2021)

 • Đồ án sẽ đề xuất một mô hình sinh đối nghịch mới, được gọi là QC-StyleGAN2, giải quyết bài toán khi đầu vào là hình ảnh chất lượng thấp như ảnh có độ phân giải thấp, mờ, nhiễu hay có định dạng JPEG. QC-StyleGAN2 được phát triển dựa trên StyleGAN2 - một mô hình sinh đối nghịch (GAN) được thiết kế đặc thù để sinh ảnh chất lượng cao và độ phân giải lớn. Tuy nhiên, khác với StyleGAN2, QC-StyleGAN2 có thể tùy biến đầu vào để thu được ảnh sắc nét hoặc kém chất lượng. Đồ án cũng trình bày ứng dụng của QC-StyleGAN2 trong việc tái tạo lại ảnh chất lượng cao từ ảnh chất lượng thấp đầu vào, sử dụng một phép chiếu để tìm mã hóa tương ứng của ảnh đầu vào và tùy biến lại chất lượng ảnh.

 • Nguyen Van Long-B17DCCN398.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Long;  Advisor: TS. Đào, Thị Thúy Quỳnh (2022)

 • Covid-19 là một đại dịch chưa từng có trong tiền lệ, đây là một đại dịch hết sức nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm, mỗi chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc của Bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng. Tuy nhiên, có những việc ngoài mong đợi, bất khả kháng trong thời kỳ dịch bệnh mà chúng ta phải bắt buộc ra ngoài như việc phải đi khám bệnh. Số lượng người đi khám bệnh mỗi ngày tại các bệnh viện tuyến trên cũng như tuyến dưới là vô cùng đông, bệnh nhân đến khám thường phải chờ đợi, chen chúc nhau để được khám sớm. Bệnh viện còn là môi trường có nguy cơ lây nhiễm chéo cao, cho nên việc tập trung đông người tại...

 • Nguyễn Văn Hải - B17DCCN204.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hải;  Advisor: TS. Phan, Thị Hà (2022)

 • Khi internet ra đời đã đem đến cho những nhà làm phim cách thức quảng bá những sản phẩm của mình một cách tốt nhất, đem lại nguồn thu nhập lớn cho họ. Những bộ phim được trình chiếu trên các trang web giúp các nhà làm phim tiếp cận với khách hàng của mình một cách dễ dàng nhất. Người xem có thể xem phim ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào mình muốn mà chỉ mất một khoản chi phí rất nhỏ hoặc không cần phải bỏ ra thứ gì. Cho đến hiện tại, đã có rất nhiều những trang web xem phim online ra đời với nhiều chủ đề đa dạng, nhiều thể loại hấp dẫn người xem. Nhưng phần lớn những trang web đó chưa thực sự đem lại trải nghiệm tốt cho người dùng, chưa có hệ thống gợi ý phim phù hợp. Vì vậy, xây dựng một ...

 • Nguyen Thi Ngoc Anh-B17DCCN062.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Th.S Nguyễn, Mạnh Sơn (2021)

 • Chương 1: Bài toán tư vấn tìm kiếm nhà cho thuê Chương này mô tả về bài toán cần giải quyết, đề cập đến các công trình nghiên cứu liên quan và đưa ra giải pháp giải quyết cho bài toán. Chương 2: Kỹ thuật phân cụm dựa trên Kmean trong khai phá nhật ký truy vấn Chương này trình bày về các kiến thức tổng quát xoay quanh kỹ thuật phân cụm và tập trung vào thuật toán Kmeans, các bước thực hiện áp dụng thuật toán khai phá nhật ký truy vấn qua việc phân cụm truy vấn, cùng với các vấn đề cần xử lý liên quan đến việc áp dụng thuật toán. Chương 3: Ứng dụng xây dựng website tư vấn tìm kiếm nhà cho thuê dựa trên khai phá nhật ký truy vấn Trong chương này, đồ án trình bày về ứng dụng website...