Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật Vi xử lý / H.X. Dậu
Authors: Hoàng, Xuân Dậu
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/247
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

129

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • Dau-Hoang-KTVXL-Chuong 3 - Hop ngu 8088.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dau-Hoang-KTVXL-Chuong 6 - Cac VXL va Cong nghe tien tien.pdf
    Restricted Access
  • Size : 15,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dau-Hoang-KTVXL-Chuong 1 - Tong quan.pdf
    Restricted Access
  • Size : 14,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dau-Hoang-KTVXL-Chuong 5 - Cac phuong phap vao ra du lieu.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dau-Hoang-KTVXL-Chuong 2 - 8086-8088.pdf
    Restricted Access
  • Size : 15,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dau-Hoang-KTVXL-Chuong 4 - Phoi ghep.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,54 MB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)