Thông tin tài liệu


Title: Hệ điều hành
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Vinh
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/239
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • HDH Ch4.PDF
    Restricted Access
 • Quản lý tiến trình
  • Size : 911,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • HDH Ch3.PDF
    Restricted Access
 • Quản lý bộ nhớ
  • Size : 770,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • HDH Ch1.PDF
    Restricted Access
 • Giới thiệu chung
  • Size : 368,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • HDH Ch2.PDF
    Restricted Access
 • Hệ thống File
  • Size : 756,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)