Thông tin tài liệu


Title: Kiến trúc máy tính
Authors: Nguyễn, Quý Sỹ
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/238
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

547

VIEWS & DOWNLOAD

62

Files in This Item:
Thumbnail
 • KTMT Ch1.pdf
    Restricted Access
 • Tổng quan hệ thống máy tính
  • Size : 14,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTMT Ch6.pdf
    Restricted Access
 • Tổ chức vào ra
  • Size : 9,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTMT Ch2.PDF
    Restricted Access
 • Tổ chức hệ thống máy tính
  • Size : 7,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTMT Ch3.PDF
    Restricted Access
 • Biểu diễn dữ liệu
  • Size : 6,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTMT Ch4.pdf
    Restricted Access
 • Kiến trúc tập lệnh (ISA)
  • Size : 9,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTMT Ch7.PDF
    Restricted Access
 • Ổ đĩa và RAID
  • Size : 4,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTMT Ch5.pdf
    Restricted Access
 • Hệ thống bộ nhớ
  • Size : 15,11 MB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)