Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Blanchard, Ken; Carew, Donald; Bích Nga dịch; Việt Hà dịch; Tâm Hằng dịch (2018)

  • Giúp cho các nhà lãnh đạo xây dựng các nhóm làm việc thật hiệu quả và khơi dậy những năng lực tiềm ẩn và tính sáng tạo cao. Và một cơ cấu mới đã ra đời: từ những nhóm làm việc với tinh thần tự chủ và tích cực, không ngừng phát huy sáng tạo và các kỹ năng cần thiết thì đó mới là nền tảng để xây dựng nên một tổ chức. Người lãnh đạo trong công ty phải là người có tài trí đứng đầu, một thành viên hoạt động năng nổ và nhiệt tình trong nhóm thì người đó được đánh giá là một thuyền trưởng của con tàu doanh nghiệp.

  • Book


  • Authors: Blanchard, Ken; Johnson, Spencer (2018)

  • Tổng hợp những kiến thức quý báu mà nhiều nhà thông thái đã truyền lại cho chúng ta, cùng những kinh nghiệm mà chúng ta đã tự khám phá được. Câu chuyện thú vị trong cuốn sách sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều điều. Đó là những kiến thức đã được đúc kết từ những những nghiên cứu trong các lĩnh vực tâm lý học, y học và khoa học hành vi về cách con người hợp tác tốt nhất với người khác để giúp bạn hoàn thành được xuất sắc trong vai trò quản lý của mình.Cuốn sách này không chỉ dành cho những người làm công việc quản lý, ý nghĩa và giá trị thực chất của nó có thể ứng dụng trong nhiều mặt của cuộc sống