Thông tin tài liệu


Title: Vị giám đốc một phút
Authors: Blanchard, Ken
Johnson, Spencer
Issue Date: 2018
Publisher: Tổng hợp Tp.HCM
Abstract: Tổng hợp những kiến thức quý báu mà nhiều nhà thông thái đã truyền lại cho chúng ta, cùng những kinh nghiệm mà chúng ta đã tự khám phá được. Câu chuyện thú vị trong cuốn sách sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều điều. Đó là những kiến thức đã được đúc kết từ những những nghiên cứu trong các lĩnh vực tâm lý học, y học và khoa học hành vi về cách con người hợp tác tốt nhất với người khác để giúp bạn hoàn thành được xuất sắc trong vai trò quản lý của mình.Cuốn sách này không chỉ dành cho những người làm công việc quản lý, ý nghĩa và giá trị thực chất của nó có thể ứng dụng trong nhiều mặt của cuộc sống
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2402
Appears in Collections:KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

86

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vi giam doc mot phut.pdf
      Restricted Access
    • Size : 363,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)