Thông tin tài liệu


Title: Vị giám đốc một phút và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Authors: Blanchard, Ken
Carew, Donald
Bích Nga dịch
Việt Hà dịch
Tâm Hằng dịch
Issue Date: 2018
Publisher: Tổng hợp Tp.HCM
Abstract: Giúp cho các nhà lãnh đạo xây dựng các nhóm làm việc thật hiệu quả và khơi dậy những năng lực tiềm ẩn và tính sáng tạo cao. Và một cơ cấu mới đã ra đời: từ những nhóm làm việc với tinh thần tự chủ và tích cực, không ngừng phát huy sáng tạo và các kỹ năng cần thiết thì đó mới là nền tảng để xây dựng nên một tổ chức. Người lãnh đạo trong công ty phải là người có tài trí đứng đầu, một thành viên hoạt động năng nổ và nhiệt tình trong nhóm thì người đó được đánh giá là một thuyền trưởng của con tàu doanh nghiệp.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2401
Appears in Collections:KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

554

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)