Thông tin tài liệu


Title: Truyền thông thương hiệu trong môi trường trực tuyến
Authors: Trần, Thị Thập
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về thương hiệu, hoạch định truyền thông thương hiệu và phát triển thương hiệu qua các công cụ truyền thông trực tuyến. Sinh viên được tiếp cận một hệ thống các kiến thức, kỹ năng cơ bản từ xây dựng thương hiệu đến truyền thông thương hiệu với những đặc trưng từ môi trường trực tuyến. Qua bài giảng, sinh viên sẽ hiểu và thực hiện được những hoạt động / công cụ truyền thông thương hiệu mang tính cập nhật
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2300
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

262

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • Truyen thong thuong hieu trong moi truong truc tuyen.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)