Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình Toán cao cấp 1
Authors: Phạm, Ngọc Anh
Nguyễn, Kiều Linh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Trình bày khá đầy đủ các khái niệm cơ bản của giải tích toán học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dãy số, hàm số, giới hạn, đạo hàm của hàm số, phép tính vi tích phân,phương trình vi phân và một số kiến thức quan trọng khác. Các nội dung đều có phần ví dụ minh họa cụ thể được chọn lọc cẩn thận, có những ví dụ cơ bản nhằm minh họa các định nghĩa, định lý, nhận xét, phương pháp giải và một số ứng dụng. Bên cạnh đó cũng có ví dụ có mức độ khó hơn được trình bày với mục đích dành cho các em sinh viên có học lực khá, giỏi tham khảo. Cuối mỗi chương có hệ thống bài tập kèm theo hướng dẫn hoặc đáp số ở cuối sách giúp sinh viên luyện tập và hiểu lý thuyết sâu sắc hơn. Những khái niệm toán học, phương pháp, kết quả cơ bản của mỗi chương đều được trình bày đầy đủ, rõ ràng. Một số định lý không được chứng minh. Tuy nhiên, ý nghĩa của các định lý quan trọng được giải thích rõ ràng cùng với các ví dụ minh họa cụ thể.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2294
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

2009

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Toan cao cap 1 watermark.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)