Ngành Kỹ thuật Điện tử (173)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 173

 • Nguyễn Văn Tiến - Tom tat luan van ThS.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tiến;  Advisor: TS. Trần Tiến Công (2024)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, và phụ lục, thì nội dung chính của đề án tốt nghiệp được trình bày trong ba chương sau. Chương một, trình bày bài toán ERSISR, khảo cứu một số nghiên cứu liên quan và ba vấn đề. Giới thiệu trí tuệ nhân tạo tạo sinh và ứng dụng. Trình bày một số lý thuyết cơ bản để làm cơ sở cho các phần tiếp theo. Chương hai, trình bày nghiên cứu tổng quan LDMs, nghiên cứu chi tiết mô hình đề xuất ứng dụng StableSR gồm ba kỹ thuật quan trọng giải quyết ba vấn đề quan trọng đã đề cập, hàm tối ưu mất mát chung và cách huấn luyện. Chương ba, tiến hành thử nghiệm, đánh giá StableSR so với một số mô hình tiên tiến. Dựa trên các kết quả định tính...

 • Phạm Thị Thu Thảo - Tóm tắt luận văn ThS.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Thảo;  Advisor: TS. Vũ Văn Thỏa (2024)

 • Dự kiến đề án sẽ được cấu trúc với các chương như sau: Chương 1. Tổng quan hệ thống phát hiện xâm nhập mạng và các vấn đề liên quan Chương 2. Một số kỹ thuật học máy cho bài toán phân lớp dữ liệu xâm nhập mạng Chương 3. Thử nghiệm đánh giá và lựa chọn kỹ thuật học máy cho hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

 • Phạm Gia Lộc - tom tat luan van ThS.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Gia Lộc;  Advisor: TS. Vũ Quang Kết (2024)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung đề án tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Tổng công ty Hạ tầng mạng. Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho Tổng công ty Hạ tầng mạng.

 • Nguyễn Mai Phương - Tom tat luan van ThS.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Phương;  Advisor: TS. Vũ Quang Kết (2024)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung đề án tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long. Chương 3: Phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long.

 • Nguyễn Quang BIên- Tom tat luan van ThS.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Biên;  Advisor: TS Nguyễn Ngọc Minh (2024)

 • Chương 1: Tổng quan về IoT, điện toán biên và kỹ thuật phát hiện bất thường: Khái quát lịch sử phát triển và những thành tựu mà IoT, tổng quan về hệ thống phát hiện bất thường cho IoT tại biên. Chương 2: Nghiên cứu một số thuật toán phát hiện bất thường cho IoT: Trình bày một số thuật toán phát hiện bất thường cho Iot, trình bày một số cảm biến và cách thức thu thập dữ liệu trên các cảm biến này cho thực nghiệm ở chương 3. Chương 3: Áp dụng thuật toán phát hiện bất thường cho hệ thống IoT tại biên: Đề xuất một mô hình TinyML để phát hiện bất thường và triển khai nó trên hệ thống nhúng IoT, sau đó thực hiện thử nghiệm để đánh giá độ chính xác và hiệu năng của mô hình.

 • LV. THS Lê Xuân Thành full.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Thành;  Advisor: TS. Nguyễn, Trung Hiếu (2024)

 • Đề án tập trung giải quyết vấn đề nghiên cứu cơ sở lý thuyết về tín hiệu dải rộng và kỹ thuật nén xung, triển khai khối nén xung trên nền tảng FPGA, sau đó kiểm chứng hiệu quả nén với trường hợp có nhiễu và không có nhiễu, đánh giá hiệu suất nén, mức búp phụ trong xung nén và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả nén xung

 • LV. THS. Bùi Văn Hùng full.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Hùng;  Advisor: PGS.TS. Đặng Hoài Bắc (2024)

 • Cấu trúc luận văn gồm 3 chương: Chương 1 trình bày tổng quan về động cơ điện trong hệ truyền động điện và xu hướng phát triển trên thế giới, sau đó đi trình bày lý thuyết về mô hình toán học động cơ, các phép biến đổi hệ tọa độ, phương pháp điều khiển tựa từ thông rotor (FOC – Field Oriented Control), và lý thuyết về phương pháp điều chế vec-tơ không gian (SVM - Space Vector Modulation) ứng dụng cho điều khiển động cơ 3 pha. Chương 2 trình bày chi tiết về mô hình hóa và thiết kế cấu trúc điều khiển theo phương pháp tựa từ thông rotor FOC cho động cơ PMSM cũng như xác định tham số của bộ điều khiển. Chương này cũng trình bày quy trình kỹ thuật để thiết kế mô-đun công suất và ...

 • LV THS. Đong Van Hiep full.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Văn Hiệp;  Advisor: PGS.TS Trương, Cao Dũng; TS. Bùi, Xuân Kiên (2024)

 • Nội dung đề án tốt nghiệp “Nghiên cứu giao thức phân cụm sử dụng Logic mờ để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong mạng cảm biến không dây” được trình bày theo 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về Mạng cảm biến không dây (WSN): Giới thiệu chung về lịch sử phát triển cũng như ưu nhược điểm của mạng cảm biến không dây WSN; các cấu trúc của mạng và vấn đề định tuyến và phân cụm của mạng Chương 2: Giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây: Trình bày về một số tham số trong WSN và một số giao thức định tuyến dựa trên cấu trúc mạng phẳng, vị trí và cấu trúc phân tầng. Đưa ra các ưu điểm của các giao thức định tuyến cấu trúc phân tầng, trong đó phần phân cụm đóng v...