Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Trần, Thị Hương Giang (2022)

  • Nội dung bài giảng được chia thành 3 chương: Chương I: Tổng quan về văn bản và tiếng Việt thực hành Chương II: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Chương III: Phương pháp soạn thảo một số loại văn bản hành chính thông thường