Thông tin tài liệu


Title: Kỹ năng làm việc nhóm
Authors: Đỗ, Hải Hoàn
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1260
Appears in Collections:KỸ NĂNG MỀM
ABSTRACTS VIEWS

415

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Ky nang lam viec nhom.pdf
      Restricted Access
    • Size : 908,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)