Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Learning Object


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến; Trần, Thị Thập (2013)

 • -

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung; Lê, Bảo Ngọc (2021)

 • Bài giảng Marketing căn bản hiệu chỉnh năm 2021 được thiết kế gồm 12 chương: Chương 1: Tổng quan về marketing Chương 2: Quản trị marketing Chương 3: Phân tích môi trường marketing Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing Chương 5: Hành vi khách hàng Chương 6: Chiến lược marketing định hướng khách hàng: tạo ra giá trị cho khách hàng mục tiêu Chương 7: Quyết định về sản phẩm Chương 8: Quyết định về giá Chương 9: Quyết định về phân phối Chương 10: Quyết định về truyền thông marketing tích hợp Chương 11: Marketing dịch vụ Chương 12: Marketing toàn cầu, trách nhiệm xã hội và đạo đức trong marketing

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Bình Minh; Trần, Thanh Hương (2023)

 • Cung cấp những kiến thức căn bản và tổng quan của marketing cho khách hàng tổ chức, cụ thể gồm: nghiên cứu và phân tích hành vi khách hàng là tổ chức; phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu; xây dựng chính sách marketing hỗn hợp trong lĩnh vực thị trường tổ chức: sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và truyền thông marketing. Đặc biệt với thị trường khách hàng tổ chức, quản trị mối quan hệ khách hàng là rất quan trọng, do vậy người học sẽ được trang bị kiến thức về quản trị quan hệ khách hàng tổ chức.

 • Bài giảng


 • Authors: Trương, Đình Trang (2023)

 • Gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về biên tập web, chương 2: Biên tập web cho người dùng và tìm kiếm, Chương 3: Biên tập và quản trị, Chương 5: Đánh giá website.

 • Bài giảng


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Từ, Thảo Hương Giang (2023)

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (PPLNCKH) được biên soạn với mục tiêu trang bị cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên học tập những cơ sở lý luận và rèn luyện kỹ năng làm việc theo phương pháp của NCKH. Bài giảng giới thiệu cho sinh viên hiểu rõ được phương pháp luận nghiên cứu khoa học và nhận biết được các phương pháp nghiên cứu khoa học. Nội dung của bài giảng tập trung vào việc phân tích các trình tự logic của nghiên cứu khoa học bắt đầu từ việc xác định ý tưởng nghiên cứu khoa học đến việc xây dựng các giả thuyết nghiên cứu, chứng minh giả thuyết và cuối cùng là báo cáo kết quả nghiên cứu. Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu khoa học với mục tiêu giới thiệu khái qu...

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Bảo Ngọc; Phạm, Thị Thái Quỳnh (2023)

 • Gồm 7 chương: Chương 1: Tổng quan truyền thông marketing tích hợp, chương 2: Phân tích tình huống truyền thông, chương 3: Phân tích quy trình truyền thông, chương 4: Thiết mục mục tiêu và ngân sách truyền thông, chương 5: Phát triển chương trình truyền thông marketing tích hợp, chương 6: Đo lường kiểm soát và đánh giá chương trình truyền thông marketing tích hợp, chương 7: Một số khía cạnh đặc biệt trong truyền thông marketing.