Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu Marketing
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Hoàng, Lệ Chi
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1305
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

81

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang NC Maketing 2013..pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)