Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Đoàn, Hoài Thương;  Advisor: TS.GVC. Lê, Thị Ngọc Phương (2021)

  • Mục đích nghiên cứu của đề tài trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty nói chung; Nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh; Dựa trên cơ sở lý luận và thực tế khảo sát tại Công ty để đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh

  • Minor thesis


  • Authors: Đặng Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: ThS.GVC. Nguyễn Thị Chinh Lam (2021)

  • Nội dung khóa luận gồm 3 chương Chương 1: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trang về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đức Minh Châu Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đức Minh Châu