Thông tin tài liệu


Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đức Minh Châu
Authors: ThS.GVC. Nguyễn Thị Chinh Lam
Đặng Thị Thúy Quỳnh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung khóa luận gồm 3 chương Chương 1: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trang về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đức Minh Châu Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đức Minh Châu
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2364
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

325

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dang Thi Thuy Quynh-B17DCKT138.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)