Khoa Kế toán (1)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1

  • item.jpg
  • Giáo trình


  • Authors: Lê, Thị Ngọc Phương (2022)

  • Giáo trình thuế và kế toán thuế cung cấp các kiến thức cập nhật về các loại thuế và các quy định về hạch toán kế toán thuế theo thông tư 200/TT-BTC. Giáo trình giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về thuế và kế toán thuế, có khả năng hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế. Giáo trình gồm 7 chương Chương 1: Tổng quan về Thuế và Kế toán thuế Chương 2: Thuế và Kế toán thuế Xuất nhập khẩu Chương 3: Thuế và Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt Chương 4: Thuế và Kế toán thuế Giá trị gia tăng Chương 5: Thuế và Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp Chương 6: Thuế và Kế toán thuế Thu nhập cá nhân Chương 7: Thuế và Kế toán thuế khác, phí, lệ phí