Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng các hệ thống nhúng
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2187
Appears in Collections:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Xay Dung Cac He Thong Nhung 2020-wm.pdf
      Restricted Access
    • Size : 19,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)