Thông tin tài liệu


Title: Nhập môn công nghệ phần mềm
Authors: Trần, Đình Quế
Nguyễn, Mạnh Hùng
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Description: Tài liệu dành cho sinh viên ngành CNTT
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2184
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

289

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Nhap mon cong nghe phan mem 2020_watermark.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)