Thông tin tài liệu


Title: Đảm bảo chất lượng phần mềm
Authors: Đỗ, Thị Bích Ngọc
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2183
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

199

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Dam bao chat luong phan phem 2020_watermark.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)