Thông tin tài liệu


Title: Cải thiện hiệu suất mạng VLC bằng phương pháp lập lịch tối ưu tài nguyên
Authors: TS. Vũ Tuấn Lâm
Hoàng, Văn Hà
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn được tổ chức như sau: Chương 1: Tổng quan về công nghệ truyền thông sử dụng ánh sáng nhìn thấy Chương 2: Các vấn đề liên quan tới hiệu năng hệ thống Chương 3: Nâng cao hiệu năng VLC thông qua kỹ thuật lập lịch
Description: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2173
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông (60.52.02.08)
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat VLC_luan van - Hoàng văn Hà.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)