Thông tin tài liệu


Title: Thù lao tài chính tại VNPT Hà Nội
Authors: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An
Phạm, Thị Bích
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 : Một số vấn đề cơ bản về thù lao tài chính cho người lao động trong doanh nghiệp Chương 2 : Thực trạng thù lao tài chính tại VNPT Hà Nội Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện thù lao tài chính tại VNPT Hà Nội
Description: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2172
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (8.34.01.01)
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TomTat_LuanVanQTKD_PhamThiBich_final.pdf
      Restricted Access
    • Size : 538,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)