Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp xác thực dựa trên định danh cho các Agent trong hệ thống giám sát mạng
Authors: PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải
Nguyễn, Thị Kiều Diễm
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2148
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04)
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Diem_TTLV_07.12.2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 904,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)