Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích log truy nhập cho phát hiện bất thường và các nguy cơ an toàn thông tin
Authors: TS. Hoàng Xuân Dậu
Vương, Minh Việt
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2147
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04)
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT Luan van - Minh Viet - v3.0.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)