Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát điều khiển chấp nhận dịch vụ trong mạng 5G
Authors: TS. Nguyễn Văn Thủy
Phan, Hoàng Tiến
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2143
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

67

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Phan Minh Tien.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)