Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán và ứng dụng
Authors: Đỗ, Bích Ngọc
Trần, Quý Nam
Nguyễn, Duy Phương
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2119
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

95

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Thuat toan va ung dung 2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)