Thông tin tài liệu


Title: Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2118
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

147

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Phat trien ung dung cho thiet bi di dong 2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 35,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)