Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiệu năng giải pháp Backhaul di động ứng dụng công nghệ truy nhập quang thụ động thế hệ kế tiếp (TWDM-PON) và RoF
Authors: TS. Lê Hải Châu
Nguyễn, Đông Đức
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2075
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông (60.52.02.08)
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOM TAT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.