Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên tại trường cao đẳng Khammuane
Authors: TS. Hoàng Xuân Dậu
Phonepasert, INTHAVONG
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2072
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04)
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tóm tắt luận văn.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.